Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiększ zdjęcie

AKCJA CHARYTATYWNA

20 października 2020
,,Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą ,gdy drugim radość w niedoli przynoszą”
Adam Asnyk

            Serdecznie dziękujemy naszym przedszkolakom za masowe włączenie się do akcji charytatywnej,,PRZEDSZKOLAK DAJE PIĄTKĘ”. Mamy świadomość,iż udział w niej to doskonała lekcja kształtująca pozytywne postawy, ucząca empatii, nieobojętności wobec potrzebujących. To modelowe zachowanie.  Dziękujemy również personelowi przedszkola za datki w ramach integralnej akcji  ,,KARTKA Z KALENDARZA”. Łącznie zebraliśmy i wpłaciliśmy na konto Michałka Boguckiego 1200 zł

Koordynatorki: Beata Rukat, Marta Sierota

Czytaj więcej o: AKCJA CHARYTATYWNA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MAŁKINI GÓRNEJ

15 października 2020

Wprowadzone Zarządzeniem nr 9/2017 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej z dnia 18.08.2017 r., zaktualizowane w dniu 01.09.2020 r.

Podstawa prawna:

 1. Statut Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) z póź. zm.
 3. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020 poz. 1166)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r.wsprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055 z późn. zm.)
 5. Wewnętrzna  procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii
 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z póź.zm. (Dz. U. z 2020r. poz.910)

COVID- 19.

 1. Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r., Nr 43 poz. 296). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy
 2. Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‐ Kodeks postępowania karnego. (t.j Dz. U. z 2020 r.poz. 30, 413, 568).
 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602)
  1. Konwencja o Prawach Dziecka

Cel główny

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur stanowi troska o zdrowie
i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.   

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele
i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszego dokumentu.

Osoby, których  dotyczy procedura 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor

oraz rodzice/ opiekunowie.

Czytaj więcej o: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MAŁKINI GÓRNEJ
Powiększ zdjęcie

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

12 października 2020

Z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

składam wszystkim pracownikom

Przedszkola Samorządowego

serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów

i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi

oraz pomyślności w życiu osobistym.

Niech podejmowany trud będzie dla Państwa

źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

                                                     Dyrektor Przedszkola Samorządowego

                                                                         mgr Zofia Grzymkowska

 

Czytaj więcej o: DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

KOMUNIKAT

8 października 2020
Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy naszego  przedszkola!
Szanowni Państwo!
W związku z intensywnym wzrostem zachorowań wywołanych koronawirusem, a także potwierdzonym przypadkiem pojawienia  się Covid-19 na terenie Małkini, uprzejmie proszę Państwa  o wzmożenie wszelkich działań dotyczących bezpieczeństwa, bezwzględne stosowanie się do procedur. Zdrowie nas wszystkich jest w tym momencie najważniejsze.
          Apeluję o przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, stały monitoring       sytuacji, jak również rozsądek. Każda osoba, która ma wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, koniecznie musi ograniczyć kontakt z innymi, również poprzez osoby zamieszkujące razem z nią. Do przedszkola bezwzględnie przychodzą dzieci zdrowe, których najbliżsi są także zdrowi, nie wykazują żadnych oznak jakiejkolwiek choroby. Proszę o zachowanie dystansu, stosowanie wszystkich zaleconych środków ostrożności.
Wspólne odpowiedzialne   działania pozwolą ograniczyć ryzyko szerzenia się wirusa.
Proszę o kategoryczne respektowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa!
Życzę zdrowia, spokoju,  siły i cierpliwości.

 

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

AKCJA "Pełna miska dla schroniska"

1 października 2020

ZAPROSZENIE

    Dzieci z naszego przedszkola  zapraszają rodziców do udziału w akcji „Pełna miska dla schroniska” Celem naszej akcji jest uwrażliwienie wszystkich na krzywdę zwierząt oraz potrzeby pomagania im.

            Bezdomnych zwierząt w potrzebie jest mnóstwo, a wielu z nas - ludzi dobrej woli często zastanawia się, w jaki sposób można im pomóc i nie zawsze znajduje odpowiedź na to pytanie…

     Zapraszamy zatem wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w akcji. Przez miesiąc październik będziemy zbierać: karmę i zabawki. Liczymy na Państwa wrażliwość i hojność.

Dziękujemy wszystkim, którym nie jest obcy los porzuconych psiaków, za pomoc w gromadzeniu darów.

 

 organizatorki akcji: Barbara Małkowska, Monika Młynarczyk, Ewa Mowel, Arleta Polińska

Czytaj więcej o: AKCJA "Pełna miska dla schroniska"
Powiększ zdjęcie

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

21 września 2020

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

autor Marta Sierota
Czytaj więcej o: DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

ZAKRĘCONA AKCJA

16 września 2020

 W bieżącym roku szkolnym spersonalizowaliśmy ,,Zakręconą akcję",czyli zbiórkę nakrętek. Naszym wspólnym celem jest pomoc w wyrwaniu Michałka Boguckiego ze szponów choroby SMA. Zgromadzone nakrętki systematycznie będą przekazywane do najbliższego rejonowego punktu zbiórki do p.Anny Kobus.

Koordynator akcji Beata Rukat

 

Czytaj więcej o: ZAKRĘCONA AKCJA

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA

9 września 2020

Wykaz programów nauczania  rok szkolny 2020/2021

Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej

 

L.p.

Grupa wiekowa

Program/ autor

Podręcznik

autor

Wydawnictwo

1.

3-6 – latki

PS-01/20/21

Program wychowania przedszkolnego:

Wiesława Żaba – Żabińska

Wioletta Majewska

Renata Paździo

3-4 latki: Odkrywam siebie

Wiesława Żaba – Żabińska

 

MAC

5 - latki: Nowe przygody Olka i Ady

Wiesława Żaba – Żabińska, Anna Banaś

 

6 – latki: Odkrywam siebie – złota kolekcja

Wiesława Żaba – Żabińska

 

3

3-6 latki

Język angielski

 PS-02/20/21

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym:

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc-Kurpaska

 

 

---------------------

------------------

Oxford

4.

3-6 latki

PS-03/20/21

Własny program terapii ręki i zaburzeń motoryki małej dziecka w wieku przedszkolnym  - „Sprawne rączki 

…………………

Ewa Tyszko

………….

5.

PS-04/20/21

„Bezpieczne dziecko w przedszkolu, w domu, na ulicy” – Barbara Małkowska, Ewa Mowel

…………………

Barbara Małkowska, Ewa Mowel

……………

6.

3-6 latki

PS-05/20/21

Program Preorientacji Zawodowej Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej

……………….

Maria Janiszewska, Monika Młynarczyk

………………

Czytaj więcej o: WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA