Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiększ zdjęcie

PODZIĘKOWANIE

29 listopada 2020
         27 listopada - zakończyliśmy akcję „Pełna miska dla schroniska”. Celem zbiórki  było uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych zwierząt oraz niesienia pomocy skrzywdzonym i bezbronnym zwierzętom. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni dzieciom, rodzicom oraz każdemu z osobna za wsparcie podopiecznych schroniska miseczką jedzenia, ciepłym kocykiem oraz zabawkami. Dzięki Wam przekonaliśmy się, że mimo tak trudnych czasów, istnieją życzliwi ludzie o wielkich sercach, którym los braci mniejszych nie jest obojętny.
                                                                                  DZIĘKUJEMY
 
                 „Uśmiech psa znajduje się w jego ogonie.” – W. Hugo
 
Żal nam wszystkim tych zwierzaków dlatego też prosimy:             
                     „ Nie kupuj tylko adoptuj psiaka!!”
To już po raz piąty, ale nie ostatni zorganizowaliśmy taką akcję.
 
Czytaj więcej o: PODZIĘKOWANIE

„Jeszcze Polska nie zginęła…”

11 listopada 2020

11 listopada 2020r mija 102 już rocznica  odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tradycją stało się upamiętnianie tegoż jakże ważnego dla polskiego narodu święta.

Rok 2020 przyniósł wiele ciężkich  momentów, a także utrudnień w obchodach Dnia odzyskania Niepodległości. Pomimo panującej pandemii, ze słowami Mazurka Dąbrowskiego w sercu przedszkolaki z  Przedszkola Samorządowego w Małkini oddały hołd poległym żołnierzom składając wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Małkini. Lekcja, jaką swym poczynaniem otrzymali najmłodsi to doskonały przykład tego, jak ważne jest, by w młodych sercach i umysłach naszych przedszkolaków kształtować postawy patriotyczne, ponieważ „ jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy…”  


Czytaj więcej o: „Jeszcze Polska nie zginęła…”
Powiększ zdjęcie

SZKOŁA PAMIĘTA

4 listopada 2020
Celem  akcji zorganizowanej przez Ministerstwo  Edukacji Narodowej "Szkoła Pamięta" jest przeprowadzenie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Za nami dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań . Nasze przedszkole podjęło szereg działań  upamiętniających tych , co walczyli za naszą wolność :
 • Przedszkolaki wykonały znicz dla wszystkich poległych żołnierzy i tych,  którzy zapisali  się w historii naszego kraju i społeczności lokalnej.
 • Dzieci oglądały  stare  fotografie , wspominały tych , którzy odeszli.
 • Zapaliły znicze na cmentarzu  żołnierzy z I i II wojny światowej, pod pomnikiem  marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Poznały akcesoria codziennego życia podczas zwiedzania izby pamięci zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 2. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w z podjętych działań w zakładkach grup 
 
autor Marta Sierota
Czytaj więcej o: SZKOŁA PAMIĘTA
Powiększ zdjęcie

BLOK PATRIOTYCZNY "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

26 października 2020
Blok tematyczny „Piękna Nasza Polska Cała”
     102 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości to doskonały powód, by w młodych sercach   i umysłach naszych przedszkolaków kształtować postawy patriotyczne. W tym roku ze względu na zagrożenie pandemią koronawirusa COVID – 19, zadania związane z tą tematyką realizujemy w obrębie własnych grup, a ich efekty umieszczamy w zakładkach na stronie internetowej
 
                Zadania do wykonania do dnia 11 listopada 2020 roku:
 1.                Nauka lub utrwalenie hymnu narodowego (4 zwrotki; w grupach 3 i 4-latków w miarę możliwości).
2.                Wykonanie dowolnej pracy plastycznej o tematyce patriotycznej, np. wykonanie biało-czerwonych chorągiewek, kokard patriotycznych, godła Polski, mapy Polski, gry patriotycznej itp.
3.                Nauka i zaśpiewanie przez grupę wybranej pieśni lub piosenki patriotycznej, innej niż hymn.
4.                Zamieszczenie zdjęć i filmików z podjętych działań w zakładce grupy na stronie przedszkola.
     Zapraszamy wszystkich Rodziców i Dzieci do wglądu do zakładek innych grup, aby obejrzeć ich aktywności.
 
                                                                             Koordynatorzy:
                                                             Dorota Wróbel, Wioletta Malec
Czytaj więcej o: BLOK PATRIOTYCZNY "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"
Powiększ zdjęcie

GÓRA GROSZA

23 października 2020
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. W tym roku szkolnym akcja trwa od 26 października 2020 r. Do 31 maja 2021 r. W salach ustawione będą skarbonki, do których dzieci będą mogły wrzucić drobne monety.
Wszystkie informacje  o Górze grosza i działalności Towarzystwa Nasz Dom znajdują się na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl i na facebook@towarzystwonaszdom
JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE.
Koordynatorzy: Aleksandra  Maleńka i Ewa Tyszko
Czytaj więcej o: GÓRA GROSZA

KOMUNIKAT

21 października 2020

UWAGA !!!
W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZONĄ LICZBĄ ZACHOROWAŃ NA COVID-19 NA TERENIE NASZEJ GMINY, OD DNIA
22.10.2020 R. WPROWADZONE SĄ OBOSTRZENIA WYNIKŁE Z POSIEDZENIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z PANIĄ WÓJT  GMINY MAŁKINIA GÓRNA.

ZMIENIONO ZASADY I GODZINY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

 1.  RODZIC NIE WCHODZI Z DZIECKIEM DO SZATNI.
 2.   PANIE WOŹNE ODBIERAJĄ DZIECI OD RODZICÓW, ROZBIERAJĄ I UBIERAJĄ DZIECKO W SZATNI,
   A NASTĘPNIE  PRZEPROWADZAJĄ DO SWOJEJ GRUPY.
 3. DZIECI PRZEBYWAJĄ TYLKO W SWOICH GRUPACH, NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA DZIECKA DO INNEJ GRUPY.
 4. BARDZO WAŻNE JEST PRZESTRZEGANIE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W KONKRETNYCH GODZINACH WYZNACZONYCH  DLA KAŻDEJ GRUPY.
 5.  DZIECI PRZYPROWADZAMY ZDROWE, W RAZIE POTRZEBY ZABIERAMY NATYCHMIAST.                     

GODZINY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP,
ZAPISANYCH DO PRZEDSZKOLA NA POBYT OD GODZ. 8.00
  

 1. JEŻYKI                   7.25-7.35
 2.  PSZCZÓŁKI            7.35-7.45
 3. ZAJĄCZKI               7.45-7.55
 4. MOTYLKI               7.55-8.05
 5. ŻABKI                     8.05-8.15
 6. WIEWIÓRECZKI    8.15-8.25 

GODZINY ODBIERANIA DZIECI Z POSZCZEGÓLNYCH GRUP,
ZAPISANYCH DO PRZEDSZKOLA NA POBYT DO GODZ. 13.00

 

 1. JEŻYKI                   13.10
 2.   PSZCZÓŁKI            12.15
 3. ZAJĄCZKI               13.00
 4. MOTYLKI               12.00
 5. ŻABKI                     12.45
 6. WIEWIÓRECZKI    12.30

 

GODZINY ODBIERANIA DZIECI Z POSZCZEGÓLNYCH GRUP,
ZAPISANYCH DO PRZEDSZKOLA NA POBYT DO GODZ. 15.00

 

 1.      JEŻYKI                    15.20
 2.  PSZCZÓŁKI            15.10
 3.   ZAJĄCZKI               15.00
 4.  MOTYLKI               14.50
 5. ŻABKI                     14.40
 6. WIEWIÓRECZKI    14.30

 

                                                  DYREKTOR I  PRACOWNICY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MAŁKINI GÓRNEJ

 

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT
Powiększ zdjęcie

AKCJA CHARYTATYWNA

20 października 2020
,,Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą ,gdy drugim radość w niedoli przynoszą”
Adam Asnyk

            Serdecznie dziękujemy naszym przedszkolakom za masowe włączenie się do akcji charytatywnej,,PRZEDSZKOLAK DAJE PIĄTKĘ”. Mamy świadomość,iż udział w niej to doskonała lekcja kształtująca pozytywne postawy, ucząca empatii, nieobojętności wobec potrzebujących. To modelowe zachowanie.  Dziękujemy również personelowi przedszkola za datki w ramach integralnej akcji  ,,KARTKA Z KALENDARZA”. Łącznie zebraliśmy i wpłaciliśmy na konto Michałka Boguckiego 1200 zł

Koordynatorki: Beata Rukat, Marta Sierota

Czytaj więcej o: AKCJA CHARYTATYWNA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MAŁKINI GÓRNEJ

15 października 2020

Wprowadzone Zarządzeniem nr 9/2017 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej z dnia 18.08.2017 r., zaktualizowane w dniu 01.09.2020 r.

Podstawa prawna:

 1. Statut Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) z póź. zm.
 3. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020 poz. 1166)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r.wsprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055 z późn. zm.)
 5. Wewnętrzna  procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii
 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z póź.zm. (Dz. U. z 2020r. poz.910)

COVID- 19.

 1. Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r., Nr 43 poz. 296). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy
 2. Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‐ Kodeks postępowania karnego. (t.j Dz. U. z 2020 r.poz. 30, 413, 568).
 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602)
  1. Konwencja o Prawach Dziecka

Cel główny

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur stanowi troska o zdrowie
i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.   

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele
i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszego dokumentu.

Osoby, których  dotyczy procedura 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor

oraz rodzice/ opiekunowie.

Czytaj więcej o: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MAŁKINI GÓRNEJ