Jesteś tutaj: Start / KONTAKT

KONTAKT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

e-PUAP

8 kwietnia 2021

Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej posiada  Skrytkę_ESP posiadającą adres /PRZEDSZKOLE-M/SkrytkaESP

 

 

Administrator danych osobowych

9 września 2018

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych przedszkolaków jest Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 2, 07-320 Małkinia Górna.

Inspektor ochrony danych:

Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iodo@malkiniagorna.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Dane osobowe przedszkolaków prawnych przetwarzane będą w celu w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe przedszkolaków będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przedszkolaków prawnych będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Przedszkolaki posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przedszkolaki posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Formularz kontaktowy

KontaktTwój numer IP: 44.192.94.177 | ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com |

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.