Jak zapisać dziecko /kryterium rekrutacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

REKRUTACJA 2024/25

31 stycznia 2024

 Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna

Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w roku szkolnym 2024/2025, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnionych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wymaganych kryteriów, a także terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  -   do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa Uchwała Nr 202/XXXIV/2017 Rady Gmina Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (link do uchwały)

 - do klas pierwszych szkół podstawowych określa Uchwała Nr 203/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (link do uchwały)

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2024/2025

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


 

Od 1 lutego do 1 marca 2024 r. godz. 15:00

Od 6 maja 
 29 maja 2024 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.


 

Od 4 marca
  do
 12 marca 2024 r.

Od 3 maja do
 7 czerwca 2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 

13 marca 2024 r.

10 czerwca 2024 r.

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


 

Od 14 marca do
  29 marca  2024 r. godz. 15:00

Od 11 czerwca   do 17 czerwca 2024 r. godz.15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


 

5 kwietnia  2024 r.

19 czerwca 2024r.

 Pliki do pobrania:

Wniosek  o przyjęcie do przedszkola:

https://docs.google.com/document/d/13PaH_mxOYCvO0KQh8vGV5wtV9yywzWG0/edit?usp=sharing&ouid=100631616348107275231&rtpof=true&sd=true

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:

https://docs.google.com/document/d/1cgRnMY74o8ucJN2fN5DN0HZ9f0UjCgWF/edit?usp=sharing&ouid=100631616348107275231&rtpof=true&sd=true

 

Regulamin rekrutacji:

https://docs.google.com/document/d/1nOBMy_rFINF-O8oXQ5IWwl9IcTcydo-N/edit?usp=sharing&ouid=100631616348107275231&rtpof=true&sd=true

 

Zarządzenie :

Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna (malkiniagorna.pl)

 

 

UCHWAŁA NR 202/XXXIV/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 27 lutego 2017 r.

21 stycznia 2022