INNOWACJE PEDAGOGICZNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Napis innowacje pedagogiczne w kształcie drzewaInnowacje pedagogiczne realizowane w naszym Przedszkolu są doskonałym kluczem do permanentnego rozwijania wizji naszego przedszkola promującego aktywną, kreatywną i twórczą postawę dziecka. Dzięki tym działaniom dziecko wzmacnia poczucie własnej wartości, odczuwa sukces, wyzwala zaangażowanie twórcze, oraz wzmacnia wiarę we własne siły. W ramach realizacji  Innowacj stosujemy wiele ciekawych form, metod, technik pracy, niekonwencjonalnych rozwiązań, ciekawych doświadczeń, eksperymentów, inspirujących działań plastycznych, które owocowały spektakularnym efektem wizualnym.

Artykuły

Przejdź do - Rysowanie w mące

Rysowanie w mące

20 marca 2024

"Sensoryka dla smyka"- autor Marta Sierota, Olga Sobieska, Katarzyna Sadowska

14 września 2023

Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej

Odbiorcy innowacji: grupy: 5-latki Niedźwiadki, 4-latki Żabki.

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: 1.10.2023

Data zakończenia innowacji: 31.06.2023 r.

Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle”

M.Montessori

Opis innowacji

Maria Montessori uważała, że dziecko powinno poznawać i rozumieć świat, który je otacza i podkreślała rolę zmysłów. Dlatego też, stworzyła dla dzieci wieku od trzech do sześciu lat głównie pomoce sensoryczne powiązane ze światem rzeczywistym. Poznawanie przez zmysły rozwija pamięć sensoryczną, a ta z kolei pozwala na kształtowanie inteligencji.

Dzieci z natury są ciekawe świata. Chcą działać, doświadczać, eksperymentować. Odpowiedzią na wymienione potrzeby dziecka są zabawy sensoryczne.

Zabawy sensoryczne mają w sobie wielką moc. Są ważne, potrzebne, ciekawe, wyciszają, relaksują, sprawiają wiele radości i wspierają wszechstronny rozwój dziecka.

Zmysły pomagają dziecku poznawać świat i odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. Z każdej strony napływają do nas bodźce. Codziennie widzimy otaczający nas świat, dotykamy przedmioty o różnych kształtach, fakturach. Każdego dnia docierają do nas przeróżne dźwięki np. słyszymy muzykę, odgłosy zwierząt, przejeżdżające samochody. Smakujemy różnych potraw i czujemy ich zapach. Ponadto czujemy swoje ciało i kierujemy nim, by wykonać określoną czynność. Te wszystkie działania wymagają zaangażowania ze strony układu sensorycznego. To zmysły informują nas o otoczeniu, pozwalają nam doświadczać przestrzeni wokół, ale też pełnią rolę ochronną, gdyż ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem.

 

 

Przejdź do - Niedźwiadkowe zabawy z solą

Niedźwiadkowe zabawy z solą

5 lutego 2024
Przejdź do - Sensoryczna jesień -jeż z masy solnej

Sensoryczna jesień -jeż z masy solnej

27 października 2023
Przejdź do - Malowaniem rękami - "Niedźwiadki"

Malowaniem rękami - "Niedźwiadki"

24 listopada 2023

MALI BADACZE autor Monika Młynarczyk

29 września 2023

INNOWACJA PEDAGOGICZNA DLA DZIECI 4- 5- LETNICH  Z GRUPY JEŻYKI  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

„Powiedz mi, a zapomnę, 
pokaż, a zapamiętam, 
pozwól mi działać, a zrozumiem” 
                                     Konfucjusz 

Innowacja pedagogiczna pt. „Mali badacze przyrody” przeznaczona jest do realizacji w grupie 4-5 latków „ JEŻYKI” w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci. Treści innowacji są zaplanowane zgodnie z porami roku i będą realizowane od 1 października 2023 do 30 czerwca 2024. Mogą być modyfikowane przez nauczycielkę, która zechce uatrakcyjnić zajęcia o dodatkowe pomysły.        

          Głównym założeniem innowacji jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go, dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Ważnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w innowacji jest takie ich opracowanie, aby potrzeba poznania przyrody i jej ochrona wynikała z zainteresowania samych dzieci. Poznawanie świata za pomocą działania i zmysłów jest dla przedszkolaków sprawą naturalną. Udział w innowacji zachęci dzieci do spontanicznego, aktywnego badania i odkrywania rzeczywistości, rozwijania swoich możliwości psychofizycznych oraz do doświadczania 

i przeżywania. Wiedza zdobyta poprzez samodzielne doświadczenia i umiejętności jest dla przedszkolaków najtrwalsza i najwartościowsza.


CELE PROGRAMU

Cele główne:

1. Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą 

2. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin 

3. Ukazywanie zagrożeń, jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego 

4. Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska

5. Rozbudzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

6. Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.


Cele szczegółowe:

1. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody 

2. Stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku 

3. Poznawanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka 

4. Przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku 

5. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego 

6. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt oraz znaczenia leśnej szaty roślinnej dla zwierząt 

7. Rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków 

8. Uświadomienie dzieciom problemu gospodarki odpadami – segregowanie, recykling, utylizacja 

10. Aktywne uczestniczenie w zabawach badawczych (oglądanie, szukanie, obserwowanie, porównywanie, badanie, eksperymentowanie)


FORMY I METODY PRACY

Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do wieku, poziomu, wiedzy i możliwości dzieci, ich doświadczeń życiowych.

 

Innowacja pedagogiczna pt. „Mali badacze przyrody” przeznaczona jest do realizacji w grupie 4-5 latków „ JEŻYKI” w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci. Treści innowacji są zaplanowane zgodnie z porami roku i będą realizowane od 1 października 2023 do 30 czerwca 2024. Mogą być modyfikowane przez nauczycielkę, która zechce uatrakcyjnić zajęcia o dodatkowe pomysły.        

          Głównym założeniem innowacji jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go, dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Ważnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w innowacji jest takie ich opracowanie, aby potrzeba poznania przyrody i jej ochrona wynikała z zainteresowania samych dzieci. Poznawanie świata za pomocą działania i zmysłów jest dla przedszkolaków sprawą naturalną. Udział w innowacji zachęci dzieci do spontanicznego, aktywnego badania i odkrywania rzeczywistości, rozwijania swoich możliwości psychofizycznych oraz do doświadczania  i przeżywania. Wiedza zdobyta poprzez samodzielne doświadczenia i umiejętności jest dla przedszkolaków najtrwalsza i najwartościowsza.

 

CELE PROGRAMU

Cele główne:

1. Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą 

2. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin 

3. Ukazywanie zagrożeń, jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego 

4. Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska

5. Rozbudzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

6. Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.

 

Cele szczegółowe:

1. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody 

2. Stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku 

3. Poznawanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka 

4. Przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku 

5. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego 

6. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt oraz znaczenia leśnej szaty roślinnej dla zwierząt 

7. Rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków 

8. Uświadomienie dzieciom problemu gospodarki odpadami – segregowanie, recykling, utylizacja 

10. Aktywne uczestniczenie w zabawach badawczych (oglądanie, szukanie, obserwowanie, porównywanie, badanie, eksperymentowanie)

 

FORMY I METODY PRACY

Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do wieku, poziomu, wiedzy i możliwości dzieci, ich doświadczeń życiowych.